Persoonlijk leiderschap

Professioneel leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. Want wie geen leiding geeft aan zichzelf zal dat ook niet doen aan anderen. Weten waar jij voor staat en waar jij voor gaat, is een noodzakelijke voorwaarde om anderen richting te kunnen wijzen.

Ik stimuleer persoonlijk leiderschap op grond van heldere uitgangspunten: wat zijn je waarden en je drijfveren, wat is jouw missie. Dat je hierbij je kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen scherp in beeld hebt, spreekt voor zich.

Vervolgens zoomen we in op de effectiviteit van jouw persoonlijke impact op anderen. Hierbij richt ik mij op vragen als: Heb je oog en oor voor wat anderen beweegt en nodig hebben? Creëer je synergie in de onderlinge samenwerking vanuit verbinding? Hoe inspireer en motiveer je anderen? Hoe ga je om met weerstand en hoe draag je zorg voor draagvlak? Wat zet jij in om jezelf geestelijk en lichamelijk fit te houden?

Ik ben ervan overtuigd dat je wanneer je het beste in jezelf wakker roept en deelt met anderen je ook het beste in anderen boven brengt en hen uitnodigt dit met jou te delen.

In mijn benadering is (persoonlijk) leiderschap in de eerste plaats dienend leiderschap. Niet jij, als persoon, niet jouw belang of ego staat centraal, maar de ander en wat hij nodig heeft om tot zijn recht te komen en zijn toegevoegde waarde te leveren aan het gemeenschappelijke doel.

Neem nu contact op!

Team leiderschap

Teameffectiviteit hangt af van de mate waarin teamleden elkaar begrijpen en waarderen. Daarom zet ik hier graag op in bij de teams die ik begeleid.

Teamleden hebben verschillende stijlen, behoeften en verwachtingen. Vaak wordt dit als lastig te hanteren ervaren. Dit gegeven kun je echter ook als een kans zien om de verschillen tussen mensen als kracht te benutten. Wanneer mensen hierin slagen zal de complementariteit tussen teamleden ertoe leiden dat het geheel meer is dan de som der delen.

Stel je voor dat iedereen in je organisatie een zelfde taal spreekt waardoor je elkaars inbreng kunt herkennen en waarderen. Een taal ook die teamleden in staat stelt elkaars verschillen effectief in te zetten.

Onze kijk op mensen en gebeurtenissen wordt gekleurd door onze persoonlijke voorkeuren en innerlijke overtuigingen. Onze waarneming wordt hierdoor als het ware gestuurd. Wij nemen selectief waar, vanuit ons persoonlijke perspectief. Als we echt vanuit verbinding met de ander willen communiceren, helpt het wanneer we in staat zijn om zaken door zijn of haar bril te bekijken. Wanneer wij ons gedrag afstemmen op de ander wordt dit sneller geaccepteerd en leidt dit eerder tot het bereiken van overeenstemming en het maken van afspraken.

Neem nu contact op!