PRIVACYVERKLARING

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens Massier Coaching & Advies verzamelt en hoe deze informatie wordt gebruikt, openbaar gemaakt en beschermd.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door Massier Coaching & Advies.
In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens verzameld worden en hoe deze informatie gebruikt, openbaar gemaakt en beschermd wordt.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door Massier Coaching & Advies in verband met de diensten die door Massier Coaching & Advies worden aangeboden.

U heeft een aantal rechten wanneer Massier Coaching & Advies persoonsgegevens van u vastlegt. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in dit document. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor opnemen met johan@www.massiercoaching.nl

1. Persoonsgegevens die Massier Coaching & Advies verwerkt

1.1 Massier Coaching & Advies verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
1.2 Wanneer u Massier Coaching & Advies inschakelt bij individuele coaching, teamcoaching, training en advies, dan ontvangen wij gegevens van u. Massier Coaching & Advies legt de volgende gegevens vast:

• uw naam, organisatie, functie, adres en contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)

1.3 Voor specifieke opdrachten kan het waardevol zijn om de volgende bijzondere persoonsgegevens aan Massier Coaching & Advies te verstrekken om zo de opdracht optimaal uit te voeren

• geboortedatum, (mentale) gezondheid, levensbeschouwelijke overtuiging, communicatie- en leiderschapsstijl, functioneren

1.4 Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief van Massier Coaching & Advies of u contact zoekt via de website, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

• uw naam en e-mailadres

2. Toestemming

2.1 Door het gebruik van producten en/of diensten van Massier Coaching & Advies, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt, maak dan geen gebruik van de producten en/of diensten van Massier Coaching & Advies en verstrek dan ook op geen andere manier informatie aan de organisatie.

2.2 Massier Coaching & Advies zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In alle gevallen zal Massier Coaching & Advies expliciet uw toestemming vragen.

3. De persoonsgegevens die Massier Coaching & Advies verwerkt

3.1 Massier Coaching & Advies kan informatie rechtstreeks van u verzamelen wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt om informatie te ontvangen, een product of dienst van ons afneemt, een enquête invult, een opmerking plaatst of om inlichtingen vraagt. Dit soort informatie die Massier Coaching & Advies rechtstreeks van u kan verzamelen zijn onder andere uw:

• NAW en contactgegeven
• Organisatie en functie
• Resultaten van beoordelingen en metingen • Geboortedatum
• (Mentale) Gezondheid
• Levensbeschouwelijke overtuigingen

3.2 Massier Coaching & Advies kan persoonsgegevens over u ontvangen via informatie van collega’s en leidinggevenden. De soorten persoonsgegevens die Massier Coaching & Advies kan verzamelen van dergelijke bronnen zijn onder andere:

 • Uw functioneren
 • Hoe anderen over u denken in de samenwerking binnen hetbedrijf4. Doeleinden van de gegevensverwerkingUw persoonsgegevens worden door Massier Coaching & Advies verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van naamsbekendheid van de organisatie.Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of Massier Coaching & Advies een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Massier Coaching & Advies verwerkt uw persoonsgegevens meer specifiek, voor de volgende doelen:

 • U te bellen en mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te ondersteunen bij het realiseren van uw leerdoelen
 • U de nieuwsbrief te versturen5. Klikgedrag en bezoekgegevens5.1 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Massier Coaching & Advies hiermee de werking van de website. Massier Coaching & Advies probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  5.2 Massier Coaching & Advies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP- adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Massier Coaching & Advies gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Massier Coaching & Advies heeft hier geen invloed op. Massier Coaching & Advies heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  5.3 Voor het versturen van een nieuwsbrief kan Massier Coaching & Advies gebruik maken van Mailchimp. Mailchimp biedt de service

om het lees- en klikgedrag van relaties te tonen. Hiermee kan Massier Coaching & Advies de nieuwsbrieven optimaliseren en het tijdstip van verzenden goed bepalen. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

6. Bewaartermijn

Massier Coaching & Advies bewaart gegevens niet langer dan nodig. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang Massier Coaching & Advies ze bewaart.

7. Delen met anderen

Deze gegevens worden nooit in enige wijze, noch individueel, noch geaggregeerd, aan derden verstrekt, tenzij Massier Coaching & Advies hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

8. Beveiliging

Massier Coaching & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via johan@www.massiercoaching.nl

9. Algemene voorwaarden

Op de diensten van Massier Coaching & Advies zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO) van toepassing. Tevens is de Ethische Gedragscode Beroepscoaches van toepassing. Genoemde documenten zijn te vinden op www.nobco.nl en zullen op verzoek worden toegestuurd.

10. Aanpassen Privacyverklaring

Massier Coaching & Advies deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de website te plaatsen. Massier Coaching & Advies raadt u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

Veeningen, 31 mei 2018.