Leven met verlies

Niemand ontkomt aan verlies. Vroeg of laat word je ermee geconfronteerd. Een naaste die je liefhebt overlijdt, plotseling of na een ziekbed. Je levenspartner besluit een andere weg te gaan zonder jou; jij blijft alleen achter. Je krijgt een ongeluk en raakt gehandicapt. Je verliest je baan en vraagt je af: wat nu?

Wie gevoelig verlies lijdt, wordt bepaald bij de kern van zijn bestaan en de zin van zijn leven.

Wanneer je ingrijpend verlies hebt geleden, is een rouwproces onontkoombaar. Voor het inrichten hiervan is geen kant en klaar recept. Je moet je eigen weg zien te vinden…

Waar jij je verlamd weet door wat je overkwam, pakken mensen om je heen de draad van het alledaagse leven al gauw weer op. Ook jij kunt niet bij de pakken neer blijven zitten. Al snel kan het voor de buitenwereld lijken dat het goed met je gaat. Maar in jouw werkelijkheid ga jij je meer en meer realiseren dat jij inteert op je reserves. Je woont jezelf als het ware uit. Je voelt en weet: als ik mijn grenzen niet leer respecteren, ga ik er onderdoor. En dat wil je niet laten gebeuren. Je wilt niet overleven, maar leven!

Je zoekt een klankbord en een spiegel om over je verlies te praten en er mee om te leren gaan. Om vervolgens met respect en acceptatie voor wat onomkeerbaar deel van jou en jouw leven uitmaakt je levensweg te vervolgen. Wijzer en krachtiger dan voorheen.

Ik kan dat klankbord en die spiegel zijn en ondersteuning op maat bieden. Mijn leven en werk zijn hierbij mijn leerschool. Ik heb niet alleen jarenlang als pastor en coach intensief opgetrokken met mensen tijdens hun zoektocht naar een nieuw perspectief. Ook heb ik in mijn persoonlijke leven ervaren dat het kan: na het verwerken van ingrijpend verlies weer voluit van het leven te genieten.

Neem nu contact op!